Kontakt
Kontakt Cookies

Beskatning ved udlejning af sommerhus

NYHED: Tjen op til 40.000,- skattefrit om året

Nu kan du tjene op til 40.000,- skattefrit om året, hvis du udlejer dit sommerhus igennem et udlejningsbureau. Et bredt politisk flertal er nemlig blevet enige om, at hæve bundfradraget for sommerhusudlejning fra 21.400,- til 40.000,-


Målet er at få flere til at udleje deres sommerhus og på dermed skabe vækst i turismen.


Bestil materiale

Hvis du ønsker at modtage information om udlejning af dit feriehus gennem DanCenter, kan du udfylde formularen nedenfor.


I hvilket land er din feriebolig?


Udlejer du din feriebolig i dag?


Feriebolig område:


Adresse:


Postnr.:


By:


Adresse hvor vi kan sende materialet til:


Navn:


Adresse:


Postnr.:


By:


Land:


Telefon nr.


E-mail:

 Jeg er enig i betingelser og vilkår.




40 % reglen

Denne metode er den mest benyttede, da det er let og enkelt at opgøre det skattepligtige resultat. Hvis du anvender 40 % fradraget, får du et bundfradrag på kr. 40.000,-* i bruttolejeindtægten pr. fritidsbolig. Bruttolejeindtægten opgøres som husleje plus lejernes betaling for el, gas, varme o. lign. Når bundfradraget på de nævnte kr. 40.000,-* er trukket fra bruttolejeindtægten, kan du så yderligere fratrække 40 % af det resterende beløb.


40 % fradraget dækker samtlige udgifter forbundet med udlejningen. Du skal betale fuld ejendomsværdiskat af sommerhuset hele indkomståret - og der kan ikke fradrages ejendomsskatter ud over 40 % fradraget


Eksempel:
Huslejeindtægt 70.000 kr.
+ el, vand el. lign. 10.000 kr.
Samlet lejeindtægt 80.000 kr.
- bundfradrag (Sats i sæson 2018 *) -40.000 kr.
Lejeindtægt - bundfradrag 40.000 kr.
Yderligere fradrag 40% af 40.000 kr. 16.000 kr.
Til beskatning 24.000 kr


Hvis ejendommen sælges, kan både køber og sælger få kr. 40.000.-* i bundfradrag for året. Er der tale om udlejning af et sommerhus, som er ejet af flere i forening, er det samlede antal ejere alene berettiget til et bundfradrag på kr. 40.000.-* i forbindelse med opgørelse af den skattepligtige lejeindtægt


* Bundfradraget indeksreguleres årligt.

DanCenter forestår indberetningen til Skat

Lejeindtægten samt indtægter for forbrugsafgifter skal indberettes til Skat. DanCenter forestår indberetningen til Skat, så du blot skal kontrollere tallene, når din årsopgørelse fra Skat er klar.


Beskatning for sommerhusudlejning kan beregnes på 2 måder: Den mest brugte metode betegnes som 40 % reglen. Hos DanCenter anbefaler vi, at du benytter 40 % reglen. Den anden metode kaldes for den regnskabsmæssige metode. Den regnskabsmæssige metode giver mulighed for at fratrække udgifter til blandt andet vedligehold af sommerhuset, omvendt stilles der langt flere krav fra Skat, når den regnskabsmæssige metode benyttes. Ønsker du at vide mere om den regnskabsmæssige metode, anbefaler vi, at du kontakter din revisor eller Skat.